Nylägesanalys
Bild på ett gult måttband

 

Nylägesanalys för Trädgårdsdesign

 

All trädgårdsdesign börjar med en analys av utgångsläget det vill säga hur ser det ut i trädgården idag? Ni som kund behöver skaffa en tomtkarta eller situationsplan över tomten inför hembesöket. Om möjligt har ni också inventerat alla träd, buskar och övriga perenner i trädgården. Ni kommer även att få ett frågeformulär från mig att fylla i. Det går också bra att vi hjälps åt med allt detta.

 

Följande dokumentation tas normalt fram i samband med nulägesanalysen:

 

  • En skalenlig situationsplan/tomtkarta. Det är en teknisk ritning som visar hur tomten ser ut just nu (skaffas normalt av kunden men jag kan också mäta upp platsen).
  • En eventuell växtlista över befintliga växter.
  • Ett frågeformulär som samtidigt fungerar som en checklista (Här under, kan laddas ner eller skrivat ut).

Så här kan du förbereda dig:

 

  1. Skaffa en skalenlig tomtkarta, eller en situationsplan från kommunen
  2. Förbered en lista på större befintliga träd, buskar och perenner på tomten
  3. Undersök marken d.v.s. vilken jordmån som finns, om möjligt
  4. Fotografera tomten och byggnaderna

Copyright © 2018 BASTET GARDEN DESIGN