Trädgårdsritningar
En tecknad bild av en figur som mäter och analyserar

 

Trädgårdsritningar

 

Allt arbete börjar med en analys och ett hembesök, som lägger grunden till denna ”gestaltnings- och dokumentationsfas”. Det är viktigt att alla fakta är kända och att alla är överens om förutsättningarna och inte minst om temat för trädgården och designen. På så sätt är det egentligen faserna innan, ”nulägesanalysen” och ”hembesöket”, som är det mest viktiga för att uppnå bra resultat.

 

Det är ni som bestämmer ambitionsnivån - jag ser till att ni når målet!

 

 

Följande dokumentation kan ingå i denna fas beroende på gällande offert:

 

En illustrationsplan är illustrativ, konstnärligt utförd och ofta färglagd ritning. Illustrationsplanen är en lite "friare" ritning som visar trädgårdens nya idé och som ska ligga till grund för de ritningar som behövs längre fram när trädgården så småningom ska anläggas. I denna plan är tomtgränserna och byggnaderna skalenliga. Annars kan en illustrationsplan se ut på många olika sätt. Akvarell är populärt. Ni kan också köpa en separat digital 3D-ritning, gjort i SketchUp Pro, av mig.

Digital illustration
SketchUp perspektiv
Handritad illustration, uterum
Planteringsplan detalj
Växtlista detalj

Planteringsplan

 

En Planteringsplan är en teknisk plan som används när en trädgård eller en park ska anläggas. Det är en enkel och tydlig ritning helt i svartvitt. I planteringsplanen ritas följande viktiga detaljer in:

 

  • växtslag
  • antal plantor som ska planteras på en viss yta
  • exakt var varje enskild buske, träd eller större perenn ska planteras
  • hur avgränsningarna löper mellan olika markmaterial
  • markmaterial och andra hårda material
  • övriga anläggningsdetaljer

 

 

 

 

 

Som ett naturligt komplement till planteringsplan tillkommer en eventuell Skötselplan och en Växtlista med alla ingående växter med svenskt och vetenskapligt namn samt växtkvalitet. Med hjälp av listan är det sedan utomordentligt lätt att utföra en korrekt växtbeställning och leverans.

 

 

 

Utöver illustrationsplanen, planteringsplanen och växtlistan kan det behövas andra kompletterande ritningar såsom idékollage, elevation, sektion, perspektiv, axonometri, konstruktion eller belysningsplan (exempel i nämnda ordning nedan):

Elevation
Sektion
Perspektiv
Axonometri
Konstruktion
Belysningsplan
Idékollage

Utdrag från Husqvarnas Global garden report 2011:

Infographic för The Garden Effect som visar hur mycket pengar du kan spara och tjäna

Copyright © 2018 BASTET GARDEN DESIGN